За нас

Какво е Епал ?

Глобалните икономически и структурни промени непрекъснато изправят логистичната индустрия пред нови предизвикателства. С оглед автоматизацията на процесите и глобализацията на движение на потока от стоки, всички средства за транспортиране като например ЕПАЛ палети трябва да отговарят на непрекъснато нарастващите очаквания. Това от своя страна изисква по-строг качествен контрол. ЕПАЛ гарантира най-висок стандарт на качество за всички ЕПАЛ палети по света.

ЕПАЛ (Европейската палетна асоциация) е основана през 1991, за да работи заедно с Европейските железници, с цел да осигурява и контролира ЕВРО палетите да отговарят на качествените стандарти.

ПОЛЗИТЕ от ЕПАЛ са:

1. По-сигурно транспортиране
Вашите стоки пристигат в отлично състояние

2. Стабилно съхранение
По време на съхранението стоките и материалите не могат да бъдат увредени по причини свързани с палетите

3. Оптимална оперативна сигурност
Като цяло работите в по-сигурна среда

4. Дългосрочно използване на палетите в резултат на доброто им качество

Обърнете внимание на фалшифицираните палети!

Бихме искали да обърнем внимание, че не само продажбата на фалшиви палети, но и доставката на такива при обмен се явява нарушение на закона за товарните знаци.

Файлове за изтегляне

тест 2

тест