Дирк Хоферер и Ярек Мейшизак са новите Президенти на Европейската палетна асоциация e.V. (EPAL)

04/07/2022

На 24 юни 2022 г Общото събрание на EPAL избра единодушно Ярек Мейшизак и Дирк Хоферер за новите Президенти на EPAL. Роберт Холингер, Президент на EPAL в продължение на дванадесет години, не издигна кандидатурата си за нов избор.

Дюселдорф, 4 юли 2022 г – на общо събрание на Европейската палетна асоциация e.V. (EPAL), проведено на 24 юни 2022 г в Цюрих, за нови Президенти на EPAL бяха избрани Дирк Хоферер и Ярек Мейшизак. Те ще ръководят EPAL през следващите три години като Съпрезиденти. И двамата са били вицепрезиденти на EPAL и са действали активно от името на EPAL Deutschland и EPAL Polska в работата на Съвета през последните години, като са допринасяли за стабилния ръст на системата за европалети на EPAL посредством своето лично участие.

„Очаквам с нетърпение да поема отговорността за трайното положително развитие на EPAL с моя Съпрезидент Ярек Мейшизак,” посочва Дирк Хоферер. „В продължение на повече от десет години участваме по всички ключови проекти на EPAL на Съвета и Президиума на EPAL и ще продължим нашето тясно сътрудничество и като Президенти на EPAL. Една от ключовите области на нашата работа ще бъде разширяването и по-нататъшното подобряване на значимостта на отворената мрежа на EPAL за обмен на палети за целите на кръгова икономика, защита на климата и целите за устойчивост на търговията и индустрията.”

С Ярек Мейшизак и Дирк Хоферер EPAL вече има за ръководители двама висококвалифицирани представители на палетната индустрия. В продължение на много години Ярек Мейшизак е член на съвета на полското дружество PalettenWerk, един от най-големите производители на палети в Европа. Дирк Хоферер е собственик и главен директор на немското дружество Treyer Paletten GmbH, един от първите лицензополучатели на EPAL.

„В основата на силата на EPAL стои прякото участие на дружества, които в качеството си на лицензополучатели осъществяват активно производство и ремонт на EPAL палети

Галерия