Предупреждение за измамни оферти за европалети EPAL

09/06/2021

Настоящото увеличение на цените на дървесината и палетите очевидно се използва от някои хора и компании, за да предлагат измамни оферти за доставка на EPAL палети.

През последните няколко дни много компании в Европа са получили имейли, в които се правят предложения за доставка на EPAL европалети на поразително ниски цени. При запитването се посочва, че палетите трябва да бъдат платени предварително с авансово плащане, поради новото бизнес партньорство.

EPAL категорично Ви предупреждава за тези предложения за доставка на палети. Много често в опита ни от такива случаи в миналото, след като стойността на палетите бъде платена, доставката не се осъществява и продавачът не може да бъде открит.

В тези случаи възстановяването на сумата, дори чрез правен иск, обикновено не е възможно. Много е вероятно парите да бъдат загубени.

Основанията, поради които може да се съмнявате в истинността на офертата са:

  • Цената е необичайно ниска (често с безплатна доставка).
  • Доставчикът изисква авансово плащане на покупната цена.
  • Доставчикът няма лиценз на EPAL
  • При запитване не се предоставя информация за произхода на EPAL европалетите
  • Фирмената информация за продавача е непълна или невярна.

Ако в оферта за продажба на EPAL европалети има една от горните характеристики, Ви препоръчваме да проверите много внимателно останалите характеристики и ако имате съмнения да се въздържите от поръчка.

При измамните предложения за палети лицензът на EPAL обикновено се изпраща като PDF. Ако това се случи Ви препоръчваме да се свържете с лицензополучателя посочен в сертификата, и попитайте дали имат връзка с продавача на EPAL европалетите. Данните за контакт на всички EPAL лицензополучатели са посочени в уебсайта на EPAL ( www.epal.eu ). Наскоро излезе случай, в който продавачът е разчитал на уебсайт, който създава впечатление за професионалност, но дори в тези случаи е възможно изпратената оферта да е измамна, затова молим внимателно да проверявате всички характеристики относно продавача.

За въпроси относно актуални оферти от непознати компании и хора, потребителите на EPAL eвропалети могат да се свържат по всяко време с EPAL или с националните комитети на EPAL. EPAL ще подкрепи потребителите, като направи проверка на изпратените оферти и даде препоръки.