Бернд Дьоре е назначен за Изпълнителен директор на EPAL

15/09/2021

Европейска палетна асоциация e. V. (EPAL)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕСАТА

Съветът на Европейската палетна асоциация (EPAL) назначи Бернд Дьоре за Изпълнителен директор на EPAL. Той поема поста от Кристиян Кюнхолд, който го заема в EPAL до 31 март 2021 г.

Дюселдорф, 3 септември 2021 г – Бернд Дьоре е консултант по развитието на EPAL в продължение на повече от 20 години. През този период системата за европалети на EPAL се превръща в най-голямата отворена мрежа за обмен на палети в световен мащаб. Първоначално той работи като юрист за EPAL, преди да започне да предоставя подкрепа на Съвета и ръководството на EPAL като консултант от 2009 г.

„Бернд Дьоре разполага със задълбочени познания за пазара на палети и е запознат с всички изисквания на мрежата за европалети на EPAL. През годините той предоставя експертни консултации на Съвета на EPAL и ръководи важни проекти на EPAL ,” пояснява Роберт Холигер, Президент на EPAL.

По-нататъшното разширяване на мрежата за европалети на EPAL представлява съществено важен компонент на устойчивото складово управление и транспортната логистика ще бъде основен аспект от дейността на Бернд Дьоре, както и следващата стъпка по цифровизирането на мрежата за европалети на EPAL.

„През настоящата година EPAL отбелязва своята 30-та годишнина. През цялото това време EPAL и националните асоциации на EPAL защитават екологичната предпазваща климата употреба на висококачествени, обменни EPAL палети. Ние искаме през следващите години да разширим още повече значението на мрежата за европалети на EPAL, за да могат потребителите да осъществяват своите цели за рационално използване на ресурсите и за да направим мрежата за европалети на EPAL още по-лесна за ползване, по-ефективна и по-добра за търговията на дребно, индустрията и логистиката,”обяснява Бернд Дьоре.
Бернд Дьоре е на 54 години, семеен е и има две деца. Интересите му включват изкуство и той обича да посещава галерии, музеи и изложби.

Информация за EPAL:

Като международна асоциация, Европейската палетна асоциация e.V. (EPAL) отговаря за организирането на мрежата на EPAL за обмен на европалети. Мрежата за европалети на EPAL е най-голямата отворена мрежа за обмен на палети в света и в момента има над 600 милиона EPAL европалета и приблизително 20 милиона EPAL бокс палета в обращение. Асоциацията е създадена през 1991 г като международна асоциация за обменни европалети. Днес EPAL е активна в повече от 30 държави чрез национални асоциации и представители. Повече от 1 500 дружества разполагат с лиценз от EPAL за производство и ремонт на EPAL европалети и други EPAL товарни платформи по света. EPAL не прилага политика на икономическа изгода. Основният фокус на дейността на EPAL е насочен върху гарантиране на качеството на продукцията и ремонт на EPAL европалети и бокс палети, както и оказване на поддръжка на многобройните потребители на мрежата на EPAL за обмен на европалети. Мрежата на EPAL за обмен на европалети представлява образец на устойчива кръгова икономика в продължение на повече от 30 години. Повторното използване, обменът, ремонтът и рециклирането на EPAL европалети демонстрира отговорен подход към околната среда и ресурсите. Дървените EPAL европалети осигуряват важен принос към защитата на климата чрез предотвратяване на емисиите на CO2. По целия свят марката EPAL е гаранция за качество, безопасност и устойчиво развитие в логистиката.

За допълнителна информация за пресата: European Pallet Association e.V. (EPAL)

Andrea Engels
T +49 (0) 211 98 480 48 93
M +49 (0) 172 69 325 95

www.epal.eu